Gratis Ebook

Je zit in een veranderingsproces, maar het loopt niet zoals je wilt. Je hebt allerlei goede stappen gezet en toch stokt het!
óf
Je wilt beginnen aan een verandertraject of bent er in bezig en je bent op zoek naar passende interventies en hoe je daar het beste uit kunt halen.

In deze paper worden 6 interventies behandeld. Bij allemaal wordt uitgelegd waarom het goede interventies zijn en welke waarde ze hebben. Per interventie worden meerdere invalshoeken belicht waardoor de interventie nog meer waarde krijgt en voor jou net het verschil kan betekenen.

De interventies en gezichtspunten zullen je stimuleren naar je eigen situatie te kijken om zo nieuwe stappen te maken die je helpen bij de verandering.

De 6 behandelde interventies zijn:

  1. Stel een duidelijk doel
  2. Communiceer je doel en betrek de organisatie
  3. Pak de grootste irritatie binnen de organisatie aan
  4. Geen strak plan, maar de nodige speelruimte
  5. Niet iedereen kan mee in de verandering
  6. Betrek externe expertise

Ik heb dit paper geschreven om je te helpen in je veranderproces en om enigszins te duiden vanuit welke kennis en achtergrond ik met veranderingsprocessen omga.

Wil jij de volgende stap zetten in je veranderingsproces! Bestel dan het Ebook:

Gratis Ebook ontvangen?

* indicates required