Wiel van verandering

 • Wil jij een andere kant op met je organisatie?
 • Ben je onderdeel van het management dat richting geeft aan een verandering?
 • En wil je daar een succes van maken?

Dat is goed. Dat is mogelijk. Echter de wereld is niet maakbaar, en jij kunt mensen niet veranderen. Mensen zijn wel te beïnvloeden, alleen weet je nooit precies hoe ze reageren.

“Je krijgt waar je op stuurt”. Als manager wordt je geacht een bepaalde vorm van leiding te nemen, om resultaten te realiseren. De organisatie is waar jij, je voorgangers en collega’s op hebben gestuurd! Dat betekent dat jij, de manager of het managementteam ook aan de lat staan de benodigde verandering te realiseren. Je hoeft enkel anders te gaan sturen!

Het wiel van verandering

Wat is een effectieve manier van sturing? Er is veel over geschreven:

 • Leiderschap ipv management: Coachend leiderschap, dienend leiderschap etc.
 • Er zijn modellen die alles in context plaatsen zodat je weet dat alles met alles samenhangt zoals  7-S model, EFQM, Balanced Score Card.
 • Uiteraard is communicatie belangrijk en het kennen van rollen en typen zoals het Enneagram, de hoeden van Bono, Belbin en de roos van Leary.
 • Er zijn stappenplannen zoals de 8 fasen van verandering van Kotter, de PDCA en BPR.

Allemaal belangrijk, allemaal hulpmiddelen die zeggen wat je kunt en soms moet doen. Echter geen van deze middelen gaan over jou! Wanneer ben JIJ effectief? Jij hebt, of jouw managementteam heeft zijn eigen dynamiek, staat op zijn eigen manier in de verandering en heeft op een eigen manier de organisatie gebracht waar het staat. Er is dus niet 1 manier die de oplossing brengt. Wanneer doe jij het goed? Het wiel van verandering helpt je precies daarbij! Het zet jou in het midden van de verandering en leert je sturen op de 4 cruciale eigenschappen  voor verandering:

Wielen groen

Focus Hoe congruent ben je met je eigen doelen en heb je de volharding hieraan vast te houden? Focus staat centraal omdat het je richting, je horizon is. Focus is niet star, maar wordt beïnvloed door de rest van het wiel. Door daar goed naar te luisteren bereik je de verdieping die steeds meer wegen creëert om je doel te halen.
Vertrouwen Durf je in jezelf, maar zeker ook echt op anderen te vertrouwen? Want zonder vertrouwen geen verandering. Soms lijken we zekerder dan we zijn, soms vragen we wel hulp, maar is het wel echt hulp vragen of meer ‘draagvlak creëren?’ Als manager weet je graag hoe het moet, maar weten experts het soms niet beter?
Lef Durf je uit je eigen vaste patronen te stappen? De confrontatie aan te gaan? En het ook te doen! Als we denken dat we het doen, doen we het dan ook echt? En houden we dit vol? Pas als je echt ander gedrag gaat vertonen, reageert je omgeving met ander gedrag. Of het datgene is dat je wenst is een tweede. Hier begint je werkelijke reis.
Verwondering Kun je waarlijk oordeelloos luisteren en begrijpen en je eigen standpunten los laten? Helaas is dit voor managers vaak de grootste uitdaging omdat van hen resultaten en handelend optreden worden verwacht. Successen! Een probleem is er om op te lossen! Ben je waarlijk op zoek naar hoe het zit of moet het dan al opgelost zijn?

Het model voorziet in reflectie op deze aspecten, geeft hulpmiddelen om hierin te groeien en om interventies te plegen. Het zorgt ervoor dat jij samen met de organisatie groeit naar wat jij voor ogen hebt!

Toepassen?

 • Het model staat centraal in de workshopserie waarvan ik je de eerste workshop: FOCUS op VERANDERING gratis aanbied.
 • Het model is het directe referentiekader voor het gratis paper: Haal meer uit interventies voor verandering.
 • De oorsprong van het model heb ik vervat in een inspirerend en persoonlijk verhaal over mijn solo trektocht door onherbergzame gebieden in Amerika. Hierin wordt je automatisch meegenomen in jouw eigen overwegingen. Ik kom dit graag in jouw managementteam vertellen om dit vervolgens gezamenlijk door te vertalen op jou en je team.
 • Het vormt de basis voor de Bevrijdingsanalyse.  De analyse dwingt je namelijk aan de hand van deze aspecten jouw organisatie te bekijken.
 • Ik kom graag langs om individueel de mogelijkheden te bekijken.